MENÜ

DEĞERLERİMİZ

  • Tutku: Yaptığımız işi sevmek. Her koşulda en iyisini yapabilmek adına sonsuz bir istek ve üst düzey bağlılık göstermek.
  • Cesaret: Hızlı karar almak ve güçlüklerle yüzleşerek anlaşmazlıkları üstesinden gelip çözüme kavuşturmak.
  • Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik: Grubumuzun faydası doğrultusunda sorumlu bir şekilde hareket etmek ve yaptıklarımızın topluma ve çevreye olan etkilerini göz önünde bulundurmak.
  • Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük: Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak.
  • Gelecek ve Sonuç Odaklılık: Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak.
  • İşbirliğine Açıklık: Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza değer vermek, omuz omuza çalışarak birlikte başarmaya inanmak.